PHỤ THẤU ĐỊA LONG QUYẾT
03-05-2011 | Nguồn: www.thongtri.com / dltt

 

 

Hành long nhàn chi vạn mạchlà do Càn Khôn tạo hoá mà thành, có cát hung khác biệt. Phàm thuỷ xối thẳng từ phương chính Nam , chủ gia đình gặp tai hoạ, bị sung Quân. Thuỷ xối thẳng từ phía sau nhà , sẽ có ôn dịch người cũng dâm đãng thông gian, nam cô độc, nữ quả phụ. Phía Tây có thuỷ xối thẳng vào hông nhà, gia nghiệp lụn bại. Phía Đông có thuỷ xối thẳng vào sườn nhà, chủ bị tai hoạ về hình ngục, thọ tương nghèo khổ. Thuỷ chảy thẳng vào cổng, mang theo nhiều bệnh tật.

Một thôn làng, hai phía Đông Tây có dòng sông, thì dân làng tứ tán, Chỉ tốt cho nhà thứ nhất và thứ năm. Nếu hai phía nam Bắc có dòng sông, thì dân làng nghèo khổ, Phải đi làm thư làm mướn quê người, chỉ có nhà thứ hai và thứ chín, thứ mười là khá giả. Làng ở giữa, xung quanh có thuỷ bao bọc quanh co, gặp nghiệp sẽ phát đạt mau lẹ, vinh hoa phú quý , có người làm quan lớn.

Một ngôi mộ chỉa thẳng vào cổng, trong nhà sinh bệnh tật, lo buồn triền miên. Hai bên nhà có mộ phần, cũng hung hiểm, nhưng nếu có thuỷ phân cách thì không đáng ngại. Phương Khôn có hà lưu chảy thẳng theo phương Tốn, người ở nơi này thuộc loại bất lương, có nhiều người rắp tâm giết người, bị chết trong ngục.

Quan sát một thôn làng, thấy cây cỏ khô héo lá vàng lá là làng sắp mạt, cây cỏ tươi tốt là làng sắp pgát lên , ăn nên làm ra tiền tài hưng vượng.

Cửu tinh biến hoá huyền diệu vô cùng. Nếu có sao Tham Lang, thì vinh hoa quý hiển. Cát tinh thứ hai là sao cự môn, chủ thu hoạch mùa màng bội thu gia sản tăng tiền tài, Sao Lộc Tồn chủ tai hoạ cô quả, kiện tụng, dâm loạn, cường tặc, bệnh tật. Sao văn khúc chủ về bại hoại gia phong, tai hoạ hình ngục. Sao Tham Lang hung hiểm , nhà có kẻ bất lương, phạm tội. Sao Vũ Khúc là học đường tinh, chủ gia đình có người hiền đức, đỗ cao. Sao Phá Quân hung hiểm, gia sản lụn bại, ô danh. Sao Tả Phụ, Hữu Bật là cát tinh, nhà sẽ được đại phú quý.

Phá Quân, Cự Môn, và Tả Phụ chủ về trưởng nam, Văn Khúc, Vũ Khúc  chủ về trung nam, Lộc Tồn và Tham Lang , Hữu Bật chủ về thứ nam.

 


 

Tin tức cùng danh mục »
Tin tức mới cập nhật »