Phong thủy trong việc sắp xếp phòng ngủ để đem lại sự hòa thuận, hạnh phúc trong đời sống vợ chồng thì nên nhớ rằng cho dù đang sử dụng giường đôi nhưng bạn chỉ được">
SỰ CHIA CẮT CỦA HAI TẤM NIỆM
21-09-2011 | Nguồn: Feng shui for success

 

Nếu bạn muốn áp dụng Phong thủy trong việc sắp xếp phòng ngủ để đem lại sự hòa thuận, hạnh phúc trong đời sống vợ chồng thì nên nhớ rằng cho dù đang sử dụng giường đôi nhưng bạn chỉ được dùng một tấm nệm, tuyệt đối không nên dùng hai tấm vì hai tấm tượng trưng cho sự chia cách giữa hai vợ chồng. Nếu không ngủ chung giường, chung tấm nệm thì tốt nhất hai người ngủ trên hai giường hoặc hai phòng khác nhau, đặc biệt trong trường hợp hướng tốt của hai người quá khác nhau,  thay vì áp dụng biện pháp ngũ chung một giường nhưng có hai tấm niệm.

 

 

 

Tin tức cùng danh mục »
Tin tức mới cập nhật »