CUNG CẤP SINH KHÍ SAU THẢM HỌA
23-09-2011 | Nguồn: Feng shui at home

Thảm họa ập đến từ nhiều cách nhưng nặng nhất là thảm họa thiên nhiên, như cháy rừng, động đất, bão lụt. Đây là những thảm họa lớn do sự không quânbình về khí trong môi trường rộng lớn. Con người thường không thể làm gì được với những thảm họa này.

Niềm tin của người Trung Quốc

Người Trung Quốc tin rằng, khi thảm họa thiên nhiên xảy ra, đất đai được làm sạch. Bởi vì tất cả những thứ mang năng lượng âm đã bị thảm họa đó quét sạch. Mặc dù mọi thứ phải xây dựng mới lại, nhưng đó là điều tốt đem lại những khí mới trong lành hơn.

Nhưng đối với những thảm họa do con người tạo ra, năng lượng còn sót lại rất xấu và nguy hiểm. Theo phong thủy, có ba loại khí xấu: khí âm, khí chết chốc và khí hủy diệt. Cả ba loại khí trên đều nguy hiểm, nhưng loại khi hủy diệt là nguy hiểm nhất, nếu không bị quét sạch, nó sẽ tích lũy thành năng lượng âm.

Giải pháp đối với khí chết chóc là trung hòa nó bằng năng lượng dương, biểu hiện dưới hình thức âm thanh, hoạt động và ánh sáng. Đây là ba nguồn năng lượng dương có thể được sử dụng để mang năng lượng đến cho cuộc sống.Nếu nhà bạn bị bão lụt hoặc hỏa hoạn, thì việc xây dựng lại sẽ mang lại nhiều năng lượng dương. Nhưng khi tai họa ập đến dưới hình thức tai nạn hoặc cái chết, thì phải xua tan khí chết chóc bằng cách sử dụng đèn sáng và âm thanh vui vẽ.

 

 

Tin tức cùng danh mục »
Tin tức mới cập nhật »