BA ĐIỀU CẤM KỴ CỦA KHÍ THỜI GIAN
27-06-2011 | Nguồn: Theo : Lillian too

 

Có ba sao phi tinh ảnh hưởng hàng năm và vị trí của chúng phải được kiểm tra thường xuyên trước khi có những thay đổi lớn trong nhà. Điều này đảm bảo rằng , bạn cố gắng cải thiện tính chất khí trong nhà, đồng thời có những biện pháp để hóa giải ba ngôi sao xấu này, đặc biệt khi chúng ảnh hưởng đến khí của phòng ngủ, bếp  hoặc cửa chính ngôi nhà của bạn, Ý thức được những sao xấu hằng năm này sẽ giúp bạn cộng thêm chiều thời gian vào bất cứ công việc bạn làm để tăng cường và đem lại sinh khí cho vùng không gian bạn đang sống. Mỗi sao phi tinh chiếm góc độ và phương vị khác nhau trong không gian. Sao Thái Tuế 15 độ, Sao Ngũ Hoàng Đại Sát 45 độ, và sao Tam Sát 90 độ, của la bàn, căn cứ vào vị trí của chúng thì bạn có thể có được những giải pháp hóa giải.

Năm nay 2011 vị trí như sau:

Thái Tuế 15 độ ( từ 82,5 độ đến 97,5 độ)

Ngũ Hoàng Đại Sát 45 độ ( từ 67,5 độ đến 112,5 độ)

Tam Sát 90 độ ( từ 232.5 độ đến 322.5 độ) nếu các bạn đo kỹ tính chính xác thì tam Sát chỉ phát huy tác dụng ở 45 độ ( từ 232.5 độ đến 247.5 độ- từ 262.5 độ đến 277.5 độ - từ 292.5 độ đến 307.5 độ).

Tin tức cùng danh mục »
Tin tức mới cập nhật »